Ierland en Zweden zijn landen waar hoognodige renovaties van het onderwijs goed zijn gelukt. De Inspectie van het Onderwijs vindt dat deze landen als voorbeeld kunnen dienen voor Nederland.

De inspectie meldt in De Staat het Onderwijs 2022 (SvhO 2022) dat het Nederlandse onderwijs hoognodig moet worden gerenoveerd, en ook dat dit mogelijk is als we kijken naar landen om ons heen. ‘Andere landen kwamen eerder in de situatie waarin wij ons nu bevinden en verscheidene daarvan wisten een trendbreuk teweeg te brengen in de neergaande statistieken. Ierland en Zweden zijn aansprekende voorbeelden.’

Deze landen zijn er volgens de inspectie in geslaagd te komen tot een aanpak die leidt tot verbetering van de basisvaardigheden van leerlingen. ‘Van belang daarvoor blijkt de samenwerking tussen meerdere grote spelers rond het onderwijs, waaronder ministeries, raden, bonden en inspecties. Ook was er sprake van forse en gerichte investeringen, onder andere in het versterken van vakinhoudelijke en didactische expertise (…).’

Inclusief onderwijs

Wat ze in Ierland en Zweden goed hebben gedaan, vindt de inspectie, is dat daar op het niveau van de scholen en op landelijk niveau meetbare doelen werden gesteld en instrumenten voor de beoordeling en evaluatie werden ontwikkeld. Punten waar Ierland op focuste, waren onder andere de professionalisering van schoolleiders en de ontwikkeling van inclusief onderwijs. Zweden zette onder meer in op boost for teachers-programma’s om wetenschappelijke inzichten te verbinden met de onderwijspraktijk van alledag. Deze programma’s richtten zich ook op schoolleiders.

Directeur-generaal Alida Oppers van de inspectie noemt de ontwikkeling die Ierland en Zweden hebben doorgemaakt hoopvol voor Nederland. Daarbij wijst ze tevens op scholen in ons land die een krachtige beweging hebben gemaakt naar herstel en verbetering. ‘Vaak is ook het werkplezier en de motivatie van leraren op deze scholen hoog geworden. Zulke voorbeelden geven het vertrouwen dat dit veel vaker kan en dat we ook landelijk op orde kunnen komen’, aldus Oppers in de SvhO 2022.

Lees meer…

Deel dit bericht: