Het voorjaarsnummer van het VOS/ABB-magazine Naar School laat met verschillende verhalen uit de praktijk zien hoe scholen werken aan kansengelijkheid. In het nieuwe nummer van het blad is ook aandacht voor onder andere wereldburgerschap en de samenlevingsschool.

Een van de verhalen over kansengelijkheid gaat over de manier waarop openbare basisschool Het Landje in Rotterdam met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) extra rekenlessen organiseert. Deze extra lessen worden niet gegeven door leraren van de eigen school, omdat zij dat om verschillende redenen niet zagen zitten. ’t Landje koos ervoor om een externe aanbieder in te schakelen.

Naar School ging ook naar openbare basisschool De Viersprong in Leiden. Daar leren kinderen vanaf groep 5 hoe zij hun ambities kunnen waarmaken. Iedere woensdagmiddag gaan ze aan de slag om stapje voor stapje hun droom te realiseren. De school geeft hun zo een extra zetje, vertelt leerkracht Sanne Smit. Zij is de initiatiefnemer en drijvende kracht achter de ambitieklas.

Wereldburgerschap

Directeur Anne Suijdendorp vertelt in de rubriek Trots hoe openbare basisschool De Dorpsbeuk in Scherpenzeel werkt aan wereldburgerschap. Via VOS/ABB kwam zij in contact met adviseurs van bureau Fawaka Wereldburgerschap. Zij gaan uit van tien thema’s die volgens Suijdendorp heel goed passen bij de identiteit van de school. Wereldburgerschap is daar nu integraal onderdeel van het onderwijs.

Leden van VOS/ABB kunnen gebruikmaken van een exclusieve korting als ze advies willen van Fawaka. Het is ook mogelijk om de adviseurs van het team Identiteit van VOS/ABB in te schakelen om wereldburgerschap op één lijn te brengen met de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting van het openbaar onderwijs.

Samenlevingsschool

De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn gebaseerd op samen leren, samen leven en samen spelen. Dat is wat bestuursvoorzitter Niels Strolenberg van stichting Promes in Meppel wil bereiken met een nieuwe samenlevingsschool. Deze school komt wat hem betreft in de duurzame uitbreidingswijk Nieuwveense Landen.

Goed onderwijs betekent voor Strolenberg dat verhalen samenkomen. ‘Dat kinderen van en met elkaar leren, dat er ruimte is voor verschillende geloofsbelevingen en mensbeelden en dat je die met elkaar deelt en viert.’ De samenlevingsschool richt zich op ontmoeting en verrijkt de keuzevrijheid van ouders. Maar het is nog maar de vraag of de samenlevingsschool in Meppel er komt, want vanuit christelijke hoek is het enthousiasme tot nu toe gering.

Andere onderwerpen

In het voorjaarsnummer van Naar School staan nog veel meer interessante verhalen:

  • Vwo-leerling schrijft kritisch boek over onderwijs: Thijs Hogenhuis van openbare scholengemeenschap de Borgen Lindenborg in het Groningse Leek vindt het onderwijs maar saai en legt uit hoe het beter kan.
  • Alles draait om geld: directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB gaat in zijn column in op wat er allemaal speelt bij schoolbesturen, en… dat is niet mis!
  • Actie in de Week van Openbare Scholen (21 tot en met 25 maart): in deze week laten openbare scholen in het hele land zien dat zij staan voor de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.
  • Trainen om te ontdekken waar je talenten liggen: over het splinternieuwe Uitstroom Trainingscentrum van het openbaar onderwijs in Rotterdam voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
  • Even wat ontspanning met de Super Chill-app: twee leerkrachten uit het openbaar onderwijs vertellen hoe zij deze app inzetten om met hun klas korte fysieke oefeningen te doen.
  • Frisse blik op onderwijs: de Leidse student bestuurskunde Lev van Laake liep stage bij VOS/ABB. Hij werpt een frisse blik op onder andere artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs.
  • Lezen kan wél leuk zijn! Ruim 150 basisscholen werken met de methode Blink Lezen. Een van die scholen is openbare basisschool IXIEJE in Moordrecht. Leerkracht Leonie Heuvelman vertelt over haar ervaringen.
  • Ledenservice: over de meerwaarde van het lidmaatschap van VOS/ABB. Met onder andere de employee journey, een uniek aanbod op het gebied van HRM.
  • Veelgestelde vragen: de Onderwijsjuristen geven antwoord. Zij geven ook een toelichting op enkele opvallende gerechtelijke uitspraken.
  • Nieuw in de media: een selectie uit actuele boeken, documentaires en podcasts die relevant zijn voor bestuur en management in het onderwijs.

Hét blad van, voor en over het openbaar onderwijs!

Magazine Naar School is hét blad van, voor en over het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Nederland. Het verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School? Mail hoofdredacteur Martin van den Bogaerdt: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Wilt u adverteren in magazine Naar School? Dat kan! U kunt hiervoor contact opnemen met OnderwijsMedia:  030–210 23 86 of sales@onderwijsmedia.nl.

Magazine Naar School kent uiteraard ook een digitale editie. Alle nummers van het VOS/ABB-magazine kunt u hier inzien.

Deel dit bericht: