‘Veel pabo’s leggen voldoende basis voor het leraarsvak, maar de opleidingen zouden allemaal meer werk kunnen maken van het volgen van afgestudeerde studenten.’ Dat zegt inspecteur-generaal van het onderwijs Monique Vogelzang naar aanleiding van het inspectierapport Beginnende leraren kijken terug.

Vogelzang: ‘Goed leraarschap start bij een goede opleiding. Maar een goede opleiding is zeker geen eindpunt. Beginnende leraren moeten de kans krijgen om door te groeien: van startbekwaam naar vakbekwaam. De leraren, de school waar ze werken en de pabo’s hebben daarin allemaal hun eigen rol te vervullen. Het is dus belangrijk dat pabo’s contact onderhouden met het onderwijsveld en hun afgestudeerden. Daarmee krijgen ze niet alleen inzicht in kwaliteitsaspecten van de eigen opleiding, maar ook in de scholingsbehoeften van beginnende leraren en gevorderde leraren.’

Uit het inspectieonderzoek waarop Vogelzang reageert, blijkt dat ruim driekwart van de afgestudeerden vindt dat ze goed voorbereid zijn op de vakken rekenen en taal. Een iets kleiner deel van de afgestudeerden pabo’ers vindt dat ze genoeg hebben geleerd om die vakken goed uit te leggen. De meeste schoolleiders vinden dat de vakkennis van afgestudeerde leraren in de afgelopen drie jaar is verbeterd.

Trouw besteedt op de voorpagina van de maandagkrant uitgebreid aandacht aan de bevindingen van de inspectie. Lees het artikel Vakkennis jonge leerkrachten zit weer in de lift.

Deel dit bericht: