In Bestuur en management, Burgerschapsvorming, Identiteit, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Toezicht inspectie, Veiligheid

Scholen kunnen meer doen aan burgerschapsontwikkeling. Vooral in het voortgezet onderwijs hebben ze vaak niet goed in beeld hoe leerlingen zich sociaal ontwikkelen. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in het Onderwijsverslag 2013-2014.

De laatste jaren brengen basisscholen steeds beter in kaart hoe leerlingen zich sociaal ontwikkelen, maar in het voortgezet onderwijs gebeurt dat volgens de inspectie nog te weinig. In het verslag wordt opgemerkt dat de inspanningen op dit gebied zowel in het primair als voortgezet onderwijs vaak nog niet planmatig van opzet zijn en dat het in veel gevallen nog ontbreekt aan duidelijke en concrete leerdoelen. De inspectie benadrukt dat scholen hier hard aan moeten werken, omdat een goede sociale ontwikkeling, met goede sociale vaardigheden, grote invloed heeft op de levensloop van leerlingen. ‘Het bevordert leren, helpt uitval voorkomen en leidt tot betere kansen op de arbeidsmarkt’, aldus de inspectie.

De sociale en maatschappelijke competenties waarmee leerlingen het onderwijs verlaten zijn volgens de inspectie belangrijk om op een goede manier met anderen te kunnen samenleven en nodig als fundament voor onze democratische samenleving. ‘Dat maakt de aandacht die scholen geven aan bevordering van ‘actief burgerschap en sociale integratie’ van groot belang.’

Lees meer…

Delen