Nieuwssite Nu.nl is op zoek naar directeuren en leraren die willen vertellen over hun ervaringen met burgerschapsonderwijs. De oproep van Nu.nl volgt op de publicatie in april van het inspectierapport De Staat van het Onderwijs 2022 (SvhO).

In de SvhO staat dat onder andere dat de burgerschapscompetenties onder het niveau liggen dat we zouden mogen verwachten. Bovendien is er de afgelopen jaren volgens de inspectie op dit gebied geen ontwikkeling geweest.

De inspectie ziet dat de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs nog de nodige inspanningen vraagt. ‘Ongeveer de helft van de scholen (…) zegt geen of weinig kennis te hebben van de (recent aangepaste) burgerschapswet. Hun besturen geven ook aan dat het onduidelijk is wat er precies qua resultaten van scholen op het gebied van burgerschapsvorming wordt verwacht’, zo staat in de SvhO 2022.

Leerdoelen ontbreken

Het rapport vermeldt ook dat veel scholen niet over concrete leerdoelen beschikken ter bevordering van het burgerschapsonderwijs. Ze zeggen volgens de inspectie wel dat ze burgerschap willen bevorderen, ‘maar de ontwikkeling van het onderwijs blijft daarbij achter’. Op veel scholen wordt bevordering van burgerschap met name ingevuld via de sociale lijn (goede omgang met andere mensen), en niet via de maatschappelijke component (omgaan met diversiteit en bevordering van democratische waarden).

De inspectie wijst erop dat afstemming op wat nodig is op het gebied van burgerschap niet goed mogelijk is als er geen inzicht is in wat leerlingen hebben geleerd. ‘Inzicht in de burgerschapscompetenties van leerlingen (…) is een onmisbaar onderdeel van zorg voor goede kwaliteit’, zo benadrukt de inspectie in de SvhO 2022.

Ervaringen delen

Directeuren en leraren die hun ervaringen met burgerschapsonderwijs willen delen met Nu.nl, kunnen dat laten weten aan redacteur Lennart ’t Hart via lennart@nu.nl.

Deel dit bericht: