Het ministerie van OCW heeft de inspiratiebundel strategisch personeelsbeleid gepubliceerd. Deze bundel is bedoeld voor schoolbestuurders, schoolleiders, teamleiders en HR-medewerkers.

In de bundel staan tips en handreikingen over onder andere de begeleiding van startende leraren en omgaan met werkdruk en -stress. De bundel is ontwikkeld door adviesbureau Berenschot in opdracht van het Ministerie van OCW in samenwerking met de sectororganisaties PO-Raad, VO-raad en MBO Raad en vakbond AVS.

Deel dit bericht: