Het conceptwetsvoorstel voor strategisch personeelsbeleid levert vooral meer verplichtingen en verantwoording op, zonder dat dit voor het onderwijs enig voordeel oplevert. Dat concluderen VOS/ABB en de collega-organisaties VBS, VGS en VBSO in een gezamenlijke reactie op de internetconsultatie over dit voorstel.

‘Het conceptvoorstel lijkt geen oplossingen te brengen voor de huidige personeelsproblemen’, zo staat in de gezamenlijke bijdrage. ‘Het maakt in elk geval onvoldoende duidelijk hoe de voorgestelde wijzigingen helpen die problemen op te lossen.’

De profielorganisaties vinden dat aandacht van het ministerie op dit onderwerp vooral gericht moet zijn op ruimte en vertrouwen aan het veld om goed invulling te kunnen geven aan de relatie werkgever-werknemer vanuit strategisch personeelsbeleid. ‘Juist het omgekeerde lijkt de focus van de opstellers te zijn geweest.’

Lees meer…

Deel dit bericht: