Het is tot 18 juni mogelijk om via deze internetconsultatie te reageren op het wetsvoorstel over strategisch personeelsbeleid in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. Dit wetsvoorstel komt van de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma.

In hun voorstel staat onder andere dat werkgevers slechts één keer een tijdelijk arbeidscontract mogen aanbieden van ten hoogste 12 maanden. Daarna zou een werknemer een arbeidscontract voor onbepaalde tijd moeten krijgen. Het bevoegd gezag zou er bovendien voor moeten zorgen dat ten minste 80% van de personeelsleden een arbeidscontract voor onbepaalde tijd heeft. Dat percentage is lager dan wat op dit moment de realiteit is. In het funderend onderwijs ligt het aandeel vaste contracten op ongeveer 85%.

Ook staat in het voorstel dat een voltijdscontract het uitgangspunt moet zijn en dat werkgevers niet meer een contract zouden mogen aanbieden met een deeltijdfactor die minder is dan 0,8, tenzij er zwaarwegende onderwijsbelangen zijn om daarvan af te wijken. Een arbeidscontract met een deeltijdfactor van minder dan 0,8 zou in principe alleen nog mogen als de werknemer schriftelijk aangeeft daarvoor te kiezen.

Een ander punt is dat ten hoogste 5% van de bekostiging mag worden besteed aan personeel zonder arbeidscontract. In de huidige situatie gaat in het funderend onderwijs circa 3,5% van de bekostiging naar zelfstandigen zonder personeel en uitzendkrachten, dus dat is minder dan het wettelijke maximum dat de ministers voorstellen.

Duurzame inzetbaarheid

In het wetsvoorstel staat verder dat het bevoegd gezag ten minste één keer in de vier jaar een strategisch personeelsbeleid moet vaststellen. Daarin moet onder andere aandacht zijn voor duurzame inzetbaarheid en professionele ontwikkeling van personeel.

Ga naar de internetconsultatie

Deel dit bericht: