De Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo is gepubliceerd. Deze regeling is deels de opvolger van het budget dat in de Prestatiebox VO zat.

Wat als eerste belangrijk is om te vermelden, is dat de bedragen zijn verhoogd met de loon- en prijsbijstelling, in navolging op de reguliere bekostigingsregeling die begin juli werd aangepast. Daarnaast wordt de aanpassing van deze regeling gebruikt om de bekostiging voor de gemaakte afspraken voor het voortgezet onderwijs uit het Onderwijsakkoord aan de schoolbesturen te doen toekomen.

De bekostiging is aangepast door het bedrag per leerling ten behoeve van het verbeteren van strategisch personeelsbeleid en de begeleiding van startende leraren en schoolleiders (flink) te verhogen van 96,28 euro naar 503,36 euro.

Dit bedrag is opgebouwd uit:

  1. Een bedrag van 99,16 euro per leerling voor het verbeteren van het strategisch personeelsbeleid en de begeleiding van startende leraren en schoolleiders. Dit bedrag is aangepast vanwege de bijdrage van het kabinet voor loon- en prijsontwikkeling.
  2. Een bedrag van 321,95 euro per leerling voor werkdrukvermindering. Over de besteding van deze middelen zijn afspraken gemaakt in het goedgekeurde onderhandelaarsakkoord voor de CAO VO.
  3. Een bedrag van 56,88 euro per leerling voor extra tijd en geld voor leraren om hun professionaliteit, kennis en kunde op peil te houden en te verhogen. Het beschikbare budget is gebaseerd op gemiddeld 16 uur extra professionaliseringsruimte per leraar per schooljaar.
  4. Een bedrag van 10,73 euro per leerling voor de professionele ontwikkeling van de schoolleider.
  5. Een bedrag van 7,51 euro per leerling voor de dag van het onderwijsondersteunend personeel.
  6. Een bedrag van 7,13 euro per leerling voor de aanschaf van CO2-meters.

De posten 2 tot en met 5 zijn toegevoegd uit het Onderwijsakkoord en worden uitgewerkt in de CAO VO, die naar verluidt nu echt binnenkort wordt gepubliceerd. Deze posten zijn structureel. Post 6 is een incidentele post die in 2023 niet meer beschikbaar zal zijn.

Het bedrag per leerling ten behoeve van het aanpakken van verzuim is opgehoogd van 21,67 euro naar 22,32 euro vanwege de bijdrage van het kabinet voor loon- en prijsontwikkeling.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: