Tot 11 september kunt u reageren op de internetconsultatie over een wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). U kunt natuurlijk individueel reageren, maar het is ook mogelijk uw input naar ons te mailen. Janine Eshuis, die gespecialiseerd is in medezeggenschap, zal alle input verwerken in een gezamenlijke reactie van VOS/ABB.

Met dit wetsvoorstel krijgt de medezeggenschapsraad (MR) instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. De wetswijziging voorziet ook in de jaarlijkse vaststelling van het schoolondersteuningsprofiel. Dit wordt onderdeel van de schoolgids. In het primair onderwijs krijgt de MR adviesrecht bij de vaststelling van de groepsgrootte.

U kunt individueel reageren, maar u kunt uw input ook mailen aan Janine Eshuis van VOS/ABB: jeshuis@vosabb.nl. Zij is gespecialiseerd in medezeggenschap en zal de input verwerken in een gezamenlijke reactie op deze internetconsultatie.

Deel dit bericht: