De Helpdesk van VOS/ABB heeft in het kader van duurzame inzetbaarheid een handig inventarisatieformulier gemaakt. Dit modelformulier staat in het besloten ledengedeelte van deze website. U dient als lid van VOS/ABB ingelogd zijn om het te kunnen downloaden.

In de CAO PO 2014-2015 is opgenomen dat in plaats van de BAPO-regeling per 1 oktober 2014 de regeling duurzame inzetbaarheid van kracht is (hoofdstuk 8A). Dit maakt het voor alle werknemers mogelijk om maximaal 40 klokuren op jaarbasis (parttimers naar rato) in te zetten voor de verschillende doeleinden voor duurzame inzetbaarheid.

Werknemers van 57 jaar en ouder kunnen aanspraak maken op een aanvullend budget van maximaal 130 klokuren (bovenop die 40 klokuren). Dit aanvullend budget kan worden ingezet voor duurzame inzetbaarheiddoeleinden, verlof of voor beide. Als het volledig aanvullend budget van 130 klokuren wordt ingezet voor verlof, mogen ook de 40 klokuren van het persoonlijk budget worden ingezet voor verlof. Als de 130 klokuren voor verlof worden ingezet, dan dient de werknemer daar een eigen bijdrage over te betalen.

Gezien de inroostering van de personeelsleden is het van belang dat u als werknemer aangeeft hoe u het persoonlijk budget en/of het aanvullend budget dit en volgend schooljaar 2015-2016 wilt gaan inzetten. U kunt daarvoor het inventarisatieformulier gebruiken.

Download Model inventarisatieformulier duurzame inzetbaarheid en overgangsregeling BAPO

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: