In 2022 bedragen de totale rijksuitgaven naar verwachting 353 miljard euro. Daarvan gaat 44,3 miljard euro (13%) naar onderwijs, cultuur en wetenschap. Daarmee neemt deze post na de sociale zekerheid (94,6 miljard) en de zorg (93,0 miljard) de derde plaats in. Dat blijkt uit de Miljoenennota 2022, waarin het demissionaire kabinet onder andere het belang van goede leraren en schoolleiders benadrukt.

Het kabinet schrijft dat het belang van goed onderwijs moeilijk kan worden overschat. ‘Het heeft directe invloed op het geluk en welzijn van alle Nederlanders, op de  kansengelijkheid en op de economische ontwikkeling’, zo staat in de Miljoenennota die op Prinsjesdag is gepresenteerd.

Leraren en schoolleiders

Dalende prestaties, met name op basisvaardigheden als rekenen en taal, geven volgens het kabinet aanleiding om verder in te zetten op kwaliteitsverbetering. Dat moet de trend keren dat steeds meer scholen en leerlingen achteropraken. De hoogste prioriteit moet worden gelegd, zo staat in de Miljoenennota, ‘bij het aantal en de kwaliteit van leraren en schoolleiders (…), want goed onderwijs begint bij hen’.

Het kabinet noemt in de Miljoenennota ook de leervertragingen die zijn ontstaan tijdens de coronalockdowns. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) moet zorgen voor ‘herstel en ontwikkeling’. Naar verwachting zal in 2022 circa 4 miljard euro uit het NPO worden ingezet. Het is van belang, vindt het kabinet, dat het meeste geld naar de scholen gaat die het hardst zijn geraakt door de coronacrisis.

Ventilatie en huisvesting

De Miljoenennota gaat tevens over betere ventilatie en goede huisvesting van scholen. Het kabinet zegt hiermee te willen zorgen voor een gezonde leer- en werkomgeving. ‘Hoewel nog onbekend is in welke mate adequate ventilatie helpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, helpen ventileren en luchten in algemene zin om luchtweginfecties te beperken. Bovendien blijkt uit (wetenschappelijk) onderzoek dat leerlingen beter presteren in een omgeving met gezonde lucht.’

Bij dit punt noemt het kabinet de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUViS-regeling). Een bedrag van 100 miljoen euro dat voor 2023 was bedoeld, is een jaar naar voren gehaald.

De financieel experts Ronald Bloemers en Ron van der Raaij van VOS/ABB maken een grondige analyse van de OCW-begroting voor 2022. Hun analyse zal later deze week online komen.

Deel dit bericht: