Het kabinet bleef zich tijdens de coronacrisis blindstaren op de gevolgen voor de gezondheidszorg en heeft daarmee andere sectoren, zoals het onderwijs, over het hoofd gezien. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

De strategie tijdens de coronacrisis bleef gericht op het beschikbaar houden van de acute zorg. De bezetting van de intensive care-bedden was telkens leidend om in te grijpen of maatregelen af te schalen.

Naarmate de crisis langer duurde, ontstonden er ook andere problemen, zoals onderwijsachterstanden doordat de scholen moesten sluiten en er werd overgeschakeld op online onderwijs. Dit en andere maatschappelijke problemen, zoals long-covid en gezondheidsproblemen door uitgestelde zorg, vielen buiten de oorspronkelijke doelstellingen en drongen zo niet tot de crisisaanpak door. Het kabinet paste de strategie hierop niet aan.

De OvV adviseert om tijdens toekomstige langdurige crises regelmatig te toetsen of de ingeslagen koers nog passend is bij het verloop van de crisis.

Lees meer…

Deel dit bericht: