Het kabinet pompt 8,5 miljard euro in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit programma is bedoeld om corona-achterstanden te repareren.

‘De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst’, zo meldt het kabinet. De maatregelen in het NPO zijn volgens het kabinet gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen en compenseren van vertraging en op het ondersteunen van leerlingen die het moeilijk hebben.

Het kabinet belooft dat programma ook ondersteuning biedt aan docenten en andere medewerkers in het onderwijs. ‘Zij hebben in het afgelopen jaar enorme flexibiliteit, inzet en creativiteit getoond door onder de steeds wisselende omstandigheden het onderwijs door te laten gaan.’ Het NPO richt zich op het gehele onderwijs, van voorschoolse educatie tot en met de hogescholen en universiteiten.

Maatregelen VVE, basis- en voortgezet onderwijs

Voor het primair en voortgezet onderwijs komt in totaal 5,8 miljard euro beschikbaar. Dit zijn de belangrijkste maatregelen:

  • Subsidieregeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor VVE-peuters wordt verlengd.
  • Elke school krijgt geld om leerlingen gericht te helpen op cognitief, sociaal-emotioneel en executief gebied.
  • Menukaart met bewezen effectieve maatregelen voor leerlingen. Daaruit kunnen scholen zelf kiezen.
  • Hulp en ondersteuning voor leerlingen die het extra lastig hebben.
  • Scholen kunnen deels openblijven in zomervakantie voor leerlingen die dat nodig hebben.
  • Les in kleine groepjes leerlingen op bepaalde vakken bij te spijkeren. Dat kan ook buiten schooltijd.
  • Bonus voor middelbare scholen met brede brugklassen.
  • Extra personeel om druk op leraren te verminderen.

De basisscholen ontvangen komend schooljaar gemiddeld 180.000 euro per school extra. De middelbare scholen kunnen rekenen op gemiddeld ruim 1,3 miljoen euro extra per school. Als scholen veel leerlingen hebben met minder kansen, dan krijgen die scholen verhoudingsgewijs meer geld.

Lees meer…

Deel dit bericht: