De Tweede Kamer heeft donderdag tijdens de algemene politieke beschouwingen een motie aangenomen voor adequaat onderwijs voor vluchtelingenkinderen.

De motie was afkomstig van GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver. Hij wil dat het kabinet maatregelen neemt om het voor scholen mogelijk te maken onderwijs aan vluchtelingenkinderen goed te kunnen organiseren. Daar moet voldoende geld voor komen.

Onder andere regeringspartij PvdA en de oppositiefracties van SP, D66 en ChristenUnie stemden voor. Coalitiepartner VVD en oppositiepartijen CDA en PVV en een aantal kleinere fracties stemden tegen deze motie.

Regieteam Asielkinderen

Binnenkort gaat het  Regieteam Asielkinderen van start. Hierin komen de sectororganisatie PO-Raad en VO-raad en andere partijen die betrokken zijn bij de opvang van asielkinderen en het verzorgen van goed onderwijs voor hen.

De verwachting is dat het aantal asielzoekerskinderen in Nederland als gevolg van de vluchtelingenstroom uit met name Syrië de komende tijd fors gaat toenemen. Als deze kinderen een status hebben gekregen, hebben zij volgens het Kinderrechtenverdrag binnen drie dagen het recht op onderwijs.

Deel dit bericht: