Het primair onderwijs hoeft niet te rekenen op extra geld. Dat bleek woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Een Kamermeerderheid en staatssecretaris Sander Dekker van OCW vinden dat er genoeg geld naar het onderwijs gaat. Volgens Dekker staat het primair onderwijs er financieel goed voor. De regeringsfracties VVD en PvdA stellen dat ook. Ze wijzen op het extra geld uit het Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord.

In december jongstleden schreven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker al aan de Kamer dat de jaarrekeningen laten zien dat het primair en voortgezet onderwijs financieel gezonde sectoren zijn. ‘Na enkele jaren van tegenvallende macroresultaten en (als gevolg daarvan) slechte financiële kengetallen, staan beide sectoren er nu weer goed voor’, schreven de minister en de staatssecretaris in december.

De PO-Raad denkt er heel anders over. De sectororganisatie voor het primair onderwijs spreekt van een structureel tekort van 500 miljoen euro. De kosten die schoolbesturen maken stijgen volgens de PO-Raad sneller dan de inkomsten.

Het gaat in krimpgebieden met name om stijgende werkloosheidskosten in combinatie met dalende inkomsten, maar in het algemeen ook om de pensioenpremies die omhoog gaan en om lesmaterialen en schoolmeubilair die duurder worden.