In Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

De Tweede Kamer wil met wiskundeleraren en het College voor Toetsen en Examens in gesprek over de rekentoets in het voortgezet onderwijs. 

Deze week is namens de vaste kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een brief uitgegaan naar het CvTE met het verzoek volledige inzage te geven in de rekentoetsen die in 2015 in het vwo zijn afgenomen. De commissieleden willen een aantal deskundigen/docenten een selectie laten samenstellen van de opgaven uit de toets en deze met de docenten en leden van het CvTE bespreken. Deze bijeenkomst wordt openbaar.

De rekentoets houdt de gemoederen al lang bezig. De toets is inmiddels verplicht gesteld in het voortgezet onderwijs, maar docenten vinden hem ongeschikt, omdat de rekenopgaven vaak ‘zijn verpakt in een grote hoeveelheid taal’. De Raad van State adviseerde de regering onlangs nog de rekentoets en de uitgangspunten ervan nog eens goed tegen het licht te houden. Overigens telt de rekentoets dit jaar alleen nog mee op het vwo en niet op vmbo en havo. Daar wordt later, op basis van de resultaten, bepaald wanneer de toets gaat meetellen voor het eindexamen.

 

Delen