De rekentoets moet nog eens goed tegen het licht worden gehouden, adviseert de Raad van State aan de regering. Het hoogste adviesorgaan van de regering vindt dat de uitgangspunten van de rekentoets opnieuw moeten worden doorgerekend.

Het advies gaat onder andere over de invoering van een lichtere toets voor leerlingen die grote moeite hebben met rekenen. De raad concludeert dat een lichtere rekentoets niet kan worden ingevoerd door examenbesluiten te wijzigen. ‘De wet gaat namelijk uit van één rekenniveau per schoolsoort. De lichtere rekentoets kan daarom alleen worden ingevoerd door een wetswijziging’, aldus de Raad van State.

De invoering van de lichtere rekentoets zal leiden tot extra administratieve lasten voor scholen. ‘Zij moeten beoordelen of een leerling voor deelname aan die toets in aanmerking komt, ze moeten gegevens over de rekenvorderingen van leerlingen bijhouden en ze moeten de Onderwijsinspectie tekst en uitleg kunnen geven.’ Het hoogste adviesorgaan van de regering vindt dat die extra lasten aan de scholen moeten worden vergoed.

Uitgangspunt in twijfel getrokken

Het advies gaat ook over de vraag of een voldoende rekenniveau voor het vervolgonderwijs niet te hoog gegrepen is voor alle leerlingen. Dat rechtvaardigt volgens de raad de principiële vraag of het idee van basisrekenvaardigheden voor alle leerlingen wel juist is. ‘Dat was echter wel het uitgangspunt van het beleid. De Afdeling adviseert dan ook om de uitgangspunten van de rekentoets opnieuw door te rekenen.’

Het advies van de Raad van State dateert van augustus, maar is nu pas openbaar gemaakt.

Lees meer…