In Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

De Tweede Kamer steunt een motie van onder anderen CDA’er Michel Rog om in de curriculumontwikkeling specifieke aandacht te geven aan de ontwikkelingsfase van kleuters.

Rog vindt het niet goed dat kleuters in het onderwijs in toenemende mate worden benaderd als schoolkind in plaats van als kleuter. Hij signaleert onder andere dat scholen willen dat kleuters al formeel leren, terwijl kleuterleerkrachten, ontwikkelingspsychologen en andere deskundigen waarschuwen voor mogelijke nadelige effecten daarvan.

In de aangenomen motie wordt de regering opgeroepen om bij vervolgstappen met betrekking tot de curriculumontwikkeling specifieke aandacht te geven aan de ontwikkelingsfase van kleuters. Rog stelt voor om daarbij de Werk-/Steungroep Kleuteronderwijs te betrekken.

Delen