Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA en D66 steunt het initiatief ‘Samen leren’. Dit initiatief om het onderwijs van onderop te vernieuwen komt van een groep van negen leraren en schoolleiders.

Het doel van de groep is om het funderend onderwijs in Nederland tot de wereldtop te laten behoren: ‘Onderwijs waarin topleraren samen elke dag bezig zijn om het onderwijs te verbeteren, om zo de cognitieve, manuele, sociale en persoonlijke ontwikkeling van alle leerlingen te bevorderen en het maximale uit iedere leerling te halen’, zo staat in het document ‘Samen leren: aanbevelingen uit het onderwijs’.

Om dit doel te realiseren bouwen de initiatiefnemers voort op het Nationaal Onderwijsakkoord, de Lerarenagenda en de sectoraanpakken voor het primair en voortgezet onderwijs. Maar dit is volgens hen niet voldoende. ‘Er is op drie gebieden extra actie nodig: de verbetercultuur op scholen, de wens van toppers om leraar te worden en de rol van de beroepsgroep.’

Ze willen onder andere een ‘breed gedeelde en hoge ambitie op leerlingdoelen, kwaliteit van leraren en verbetercultuur op scholen’ neerzetten. Daarnaast zouden leraren met inbreng van oud-leerlingen en werkgevers een ‘nieuw en uitdagend curriculum’ moeten vormgeven.

Het is volgens hen ook nodig dat leerlingen in het voortgezet onderwijs minder vakken kiezen dan nu het geval is, dat het onderwijs transparanter wordt en dat leraren, schoolleiders en bestuurders meer verantwoording aan elkaar afleggen om zo van elkaar te kunnen leren.

De initiatiefgroep bestaat uit Hetty Belgers, Jet Dekkers, Jelmer Evers, Ilja Klink, Rene Kneyber, Laurens van Lier, Ruud Porck, Jaap Versfelt en Eric van ’t Zelfde. Zij kunnen rekenen op de steun van de onderwijswoordvoerders van VVD, PvdA en D66.

Download ‘Samen leren: aanbevelingen uit het onderwijs’

Deel dit bericht: