CDA, SP en ChristenUnie hebben Kamervragen ingediend over de forse prijsverhoging van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) per 1 maart. Het tarief gaat met 38 procent omhoog van 30,05 euro naar 41,35 euro. Wat dit voor het onderwijs betekent, is niet berekend, maar organisaties die met vrijwilligers werken, luiden de noodklok.

Onderwijspersoneel en overblijfkrachten hebben een VOG nodig om aan het werk te kunnen, net als vrijwilligers van welzijnsorganisaties die met kinderen, kwetsbare mensen en/of vertrouwelijke gegevens werken. Bij een VOG-aanvraag wordt onderzocht of mensen ooit veroordeeld zijn geweest voor bijvoorbeeld een zedendelict. De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat onderwijspersoneel over een geldende VOG beschikt.

De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) stuurde maandag een brandbrief met het verzoek vrijwilligers uit te zonderen van de prijsverhoging, omdat het de organisaties zoveel geld gaat kosten. De NOV geeft een paar voorbeelden. Voor Humanitas betekent het een extra kostenpost van minimaal 22.000 euro, en voor zorgorganisatie Cordaan zullen de VOG-kosten voor de vrijwilligers oplopen met  23.250 euro. Er is weliswaar een regeling voor een gratis VOG, maar die geldt alleen voor vrijwilligers die met kinderen of verstandelijk gehandicapten werken. De prijsverhoging is deels nodig om deze regeling te bekostigen. Ook de kosten van een digitale aanvraag van een VOG gaan per 1 maart omhoog: van 24,55 euro naar 33,85 euro.

Effect

De Tweede Kamerleden Bruins Slot en Van Toorenburg van het CDA, Leijten van de SP en Dik-Faber van de ChristenUnie hebben hun vragen opgesteld na een uitzending van Reporter Radio op 21 februari. Zij herinneren staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie eraan dat in juli 2013 nog is gemeld dat het verdisconteren van de gratis VOG hooguit zou leiden tot een ‘geringe tariefverhoging’. ‘Hoe rijmt u dit met een tariefverhoging van 38 procent in een jaar tijd?’, vragen ze. Ze wijzen erop dat het werken met een VOG aantoonbaar een preventieve werking voor de veiligheid heeft, en dat vrijwilligersorganisaties nu misschien afzien van het aanvragen van de VOG’s, of straks veel minder te besteden hebben door de hoge kosten ervan.  ‘Bent u bereid alsnog de tariefverhoging te toetsen op het effect voor vrijwilligers en hun organisaties?’ vragen ze.

Lees hier de Kamervragen over de tariefverhoging van de Verklaring Omtrent Gedrag.