Onderwijsminister Dennis Wiersma vertrouwt erop dat scholen ook aan externen die aanvullende onderwijs verzorgen de eis stellen dat die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Dat meldt hij in reactie op Kamervragen van Mariëlle Paul van de VVD.

Bij het afgeven van een VOG wordt gelet op eventuele veroordelingen, bijvoorbeeld voor een zedenmisdrijf. Als iemand zo’n veroordeling heeft, krijgt diegene geen VOG en kan die niet in dienst komen van een school. Paul vindt het vreemd dat externen die door scholen worden ingehuurd voor bijvoorbeeld bijles, wettelijk gezien niet over een VOG hoeven te beschikken.

Professionaliteit van de scholen

Wiersma legt uit dat in het geval van een extern ingehuurde medewerker, de organisaties waarbij die medewerker in dienst is verantwoordelijk is voor het aanvragen van een VOG. De scholen zouden wat de minister betreft aan deze organisaties de voorwaarde moeten stellen dat hun medewerkers over een VOG beschikken. ‘Ik ga hierbij uit van de professionaliteit van scholen’, aldus Wiersma.

Hij voegt hieraan toe dat de situatie mogelijk gaat veranderen: ‘Ik zal de VOG meenemen in de gesprekken met het onderwijsveld en de sector over de omgang met private aanbieders van aanvullend onderwijs’. Hij komt hier naar verwachting in het voorjaar op terug in reactie op het advies Publiek karakter voorop van de Onderwijsraad.

Lees meer…

Deel dit bericht: