De Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen kan leiden tot een ‘herzuiling’ van het onderwijs. Dat stelt de Tilburgse hoogleraar Pieter Huisman in een artikel in Trouw over het plan van Forum voor Democratie (FvD) om eigen scholen te stichten.

In het nieuwe schooljaar wil de partij van Thierry Baudet beginnen met vijf privéschooltjes met elk ongeveer 15 leerlingen. Deze schooltjes zouden moeten komen in Almere, Den Haag, Apeldoorn, Tilburg en Hoogeveen. Vanaf 2024 zouden het door het Rijk bekostigde scholen kunnen zijn. De Tocqueville Stichting, die onder FvD valt, heeft daar volgens Trouw bij DUO de aanvragen voor ingediend.

Initiatiefnemer en Noord-Hollands Statenlid Ralf Dekker vertelde eerder aan de Telegraaf dat er vooral taal- en rekenonderwijs zal worden gegeven. ‘Dat zal vaak gebaseerd zijn op oude methodes: de oude staartdeling bijvoorbeeld, maar ook het schrijven met de hand. En met veel minder digitale hulpmiddelen die de concentratie verstoren. Bij ons zullen iPhones niet welkom zijn.’ De zogenoemde Renaissancescholen zouden leerlingen zelf willen laten nadenken, ‘in plaats van ze op te zadelen met zware morele frames over genderfluïditeit, klimaatrisico’s en slavernijschuld’.

Hokjesscholen

De Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen, die voor het voortgezet onderwijs in november 2020 en voor het basisonderwijs in februari 2021 in werking trad, maakt het mogelijk om vanuit een politieke stroming scholen te stichten. VOS/ABB heeft er altijd voor gewaarschuwd dat met de nieuwe wet de segregatie in het onderwijs zou toenemen. Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB gebruikt in dit kader de term ‘hokjesscholen’. De Tilburgse hoogleraar Pieter Huisman hanteert nu in Trouw de term ‘herzuiling’.

‘Er waren vroeger ook banden tussen katholieke en protestantse scholen en de partijen KVP en CHU. Ook is er rond de onderwijspacificatie in 1917 gesproken over socialistische scholen. Maar samen met de liberalen hebben de socialisten besloten dat openbaar onderwijs het beste aansluit bij hun ideaal van toegankelijk onderwijs voor iedereen’, aldus Huisman. Nu min of meer iedereen naar believen eigen scholen kan stichten, is het volgens hem heel belangrijk dat die niet ‘met hun rug naar de samenleving’ komen te staan. ‘Goed burgerschapsonderwijs is daarom essentieel. Ik ben heel benieuwd hoe de Renaissancescholen dat willen gaan doen’, aldus Huisman.

Forum stemde tegen

De Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen kreeg ondanks herhaalde waarschuwingen van VOS/ABB voor toenemende segregatie en het ontstaan van hokjesscholen in 2019 brede steun in de Tweede Kamer, onder andere van de toenmalige regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Onder andere Forum voor Democratie stemde ertegen, maar maakt nu wel gebruik van deze wet om eigen scholen te stichten.

Lees meer…

Deel dit bericht: