De VO-raad betwijfelt of RTL Nieuws een goed beeld kan geven van het aantal bevoegde leraren per school. De commerciële nieuwszender heeft op basis van de Wet openbaarheid bestuur bevoegdheidsgegevens opgevraagd bij het ministerie van OCW.

De sectororganisatie ziet geen juridische bezwaren tegen de openbaarmaking van de bevoegdheidsgegevens op basis van Integrale Personeelstelling (IPTO) 2013, zoals RTL Nieuws wil. ‘De bevoegdheid van leraren is een probleem dat hoog op de agenda staat van de sector en de VO-raad vindt dat scholen zich daarover moeten verantwoorden.’

Wel plaatst de VO-raad kanttekeningen bij de mogelijke interpretatie van IPTO-gegevens op brin-niveau. ‘Op basis van IPTO kan namelijk niet met zekerheid worden gezegd of een bepaalde individuele leraar onbevoegde lessen geeft. Daar komt bij dat voor sommige scholen geldt dat in onvoldoende mate een koppeling van personeelsinformatie met bevoegdheidsinformatie mogelijk is (geweest)’, aldus de sectororganisatie.

Lees meer…

Deel dit bericht: