Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs dat is geschorst of definitief van school is gestuurd vanwege wangedrag tegenover onderwijspersoneel was vorig schooljaar het hoogst in jaren. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van de Inspectie van het Onderwijs.

De commerciële nieuwszender zegt dat een rondgang onder ruim 350 leden van vakbond CNV Onderwijs laat zien dat de cijfers voor veel docenten, conciërges en ondersteunend onderwijspersoneel herkenbaar zijn. Ruim 200 van hen geven aan zelf wangedrag van leerlingen te hebben ervaren, zoals scheldpartijen en bedreigingen. Ruim 50 van deze leraren geven aan dat ze eraan twijfelen of ze vanwege het toegenomen wangedrag nog wel willen lesgeven.

Volgens RTL Nieuws voelen veel leraren zich niet gesteund door hun leidinggevende of directie. Ze stellen dat de schoolleiding te vaak incidenten onder de pet probeert te houden. Volgens de docenten is er angst voor negatieve publiciteit, rechtszaken van ouders en een negatieve beoordeling door de inspectie.

Onacceptabel

Onderwijsminister Mariëlle Paul laat in reactie op het bericht van RTL Nieuws weten dat wangedrag tegen leraren volstrekt onacceptabel is. Zij noemt het schandalig dat sommige ouders dit goedpraten en zelfs verhaal halen op school. ‘Scholen moeten pal staan voor hun medewerkers. Hard optreden en direct aangifte doen als leraren door leerlingen of ouders worden bedreigd’, aldus de minister.

Lees meer…

Deel dit bericht: