De Hoge Raad heeft bepaald dat een tablet, zoals een iPad, voor de belasting moet worden gezien als een computer en niet als een communicatiemiddel. Volgens de Belastingdienst is de kans echter buitengewoon klein dat dit oordeel negatieve financiële gevolgen gaat hebben voor alle werkgevers die vóór 1 januari 2015, toen de vereenvoudigde Werkkostenregeling van kracht werd, aan hun werknemers tablets ter beschikking hebben gesteld die in de privésfeer mogen worden gebruikt.

Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde vorig jaar in hoger beroep dat een tablet een communicatiemiddel is, dat door werkgevers belastingvrij kan worden verstrekt aan werknemers. De Belastingdienst ging in cassatie bij de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege bevestigt het eerdere oordeel van de rechtbank in Haarlem dat een tablet een computer is, die niet belastingvrij mag worden verstrekt.

Navraag door VOS/ABB bij de Belastingdienst leert dat het oordeel van de Hoge Raad geen negatieve financiële gevolgen zal hebben voor alle werkgevers die vóór 1 januari 2015 aan hun werknemers tablets ter beschikking hebben gesteld die in de privésfeer mogen worden gebruikt. Het oordeel van de Hoge Raad heeft betrekking op een geschil tussen de Belastingdienst en één bepaalde werkgever.

De staatssecretaris van Financiën zou een wettelijk initiatief moeten nemen om op basis van het oordeel van de Hoge Raad alsnog álle werkgevers zoals hierobven benoemd, met terugwerkende tot 1 januari 2015 te gaan belasten. De kans dat de staatssecretaris dit gaat doen, wordt door de Belastingdienst als buitengewoon gering ingeschat.

Per 1 januari 2015 wordt op basis van de vereenvoudigde Werkkostenregeling (WKR) geen onderscheid meer gemaakt tussen zakelijk en privégebruik van tablets en computers die door werkgevers worden verstrekt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: