De gemeente Kerkrade zegt alles in het werk te stellen om weer volwaardig voortgezet onderwijs te krijgen. In de Zuid-Limburgse gemeente zal naar verwachting in 2023 een openbare vo-school komen. 

De gemeenteraad van Kerkrade diende vorig jaar een motie in voor volwaardig voortgezet onderwijs. De voltallige raad stemde daarmee in. Daarmee kreeg het college van B en W de opdracht dit op te pakken.

Onderwijswethouder Jo Schlangen (Burgerbelangen) zegt nu: ‘In de afgelopen jaren is het voortgezet onderwijs vrijwel geheel uit Kerkrade verdwenen, op het vmbo-onderwijs van de Holz na. Dit betekent dat veel leerlingen moeten uitwijken naar scholen in Heerlen of Landgraaf. Tegelijkertijd ziet de stad zich geconfronteerd met een aantal sociaaleconomische uitdagingen. Alle reden te meer om vol te gaan voor volwaardig onderwijs. Dat hoort ook bij een stad als Kerkrade.’

Agora en Martin Buber

Het idee is dat er in Kerkrade een openbare middelbare school komt die gaat werken volgens het concept van Agora-onderwijs in combinatie met de filosofie van de Oostenrijks-Israëlische joodse godsdienstfilosoof en pedagoog Martin Buber. Naar hem is de erepenning vernoemd die jaarlijks wordt uitgereikt in de voormalige abdij Rolduc in Kerkrade. In het onderwijsconcept van de toekomstige openbare school zullen onder andere burgerschap, kritisch denken, creativiteit en samenwerking centraal staan.

Het is nog niet bekend onder welke stichting de nieuwe school komt. De gemeente Kerkrade meldt dat wordt gekeken naar Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVOPL) en Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Ook wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met onderwijsstichting MOVARE, waar alle basisscholen in Kerkrade onder vallen.

Het is de bedoeling om voor 1 juli 2021 bij het ministerie van OCW een voorgenomen aanvraag te melden. Voor 1 mei 2022 zou de gemeente Kerkrade dan bericht moeten krijgen van het ministerie. Als alles volgens plan verloopt, kan het openbare Martin Buber in augustus 2023 van start gaan.

Lees meer…

https://twitter.com/i/status/1320743247711522819

Deel dit bericht: