De ketenregeling uit de Wet werk en zekerheid (Wwz) is pas in werking getreden op 1 juli 2016. Dat hebben twee gerechtshoven in hoger beroep bepaald, meldt de PO-Raad.

Bij de inwerkingtreding van de Wwz in 2015 maakten de sociale partners gebruik van het overgangsrecht op de ketenregeling tot 1 juli 2016. Er werd op basis van adviezen van juristen en ministeries van uitgegaan dat het overgangsrecht tot die datum gold.

Dat betekende dat oude cao-bepalingen over tijdelijke arbeidsovereenkomsten van kracht bleven, waardoor elkaar opeenvolgende tijdelijke dienstverbanden nog niet automatisch overgingen in een vast dienstverband.

Overgangsrecht ketenregeling staat vast

Er werd echter door diverse partijen aan getwijfeld of dit juridisch klopte. Dit resulteerde in een aantal rechtszaken. Kantonrechters deden wisselende uitspraken, maar in hoger beroep werd duidelijk dat de redenering van de sociale partners juist was.

‘Nu beide gerechtshoven (…) een eenduidige uitspraak (…) hebben gedaan, lijkt de geldigheid van het overgangsrecht ketenregeling in het primair onderwijs vast te staan’, zo meldt de PO-Raad.

Lees meer…

Deel dit bericht: