Met de inspirerende Kinderconferentie in Den Haag is de School!Week 2015 officieel afgesloten. Ruim 60 leerlingen van verschillende openbare basisscholen spraken met elkaar over kinderrechten.

Bij de opening van de conferentie in het Humanity House benadrukte Frits Bloemberg van jongereninitiatief HOPE XXL het belang van kinderrechten en moedigde hij de kinderen aan hun stem te laten horen. Flora Breemer van VOO vertelde over de kernwaarden van het openbaar onderwijs en hoe belangrijk kinderrechten daarin zijn.

In drie verschillende groepen gingen de leerlingen uit groep 7 en 8 aan de slag met kinderrechten. De meesten zitten in een leerlingenraad of zijn kinderambassadeur voor hun gemeente. In de eerste workshop mochten zij onder begeleiding van experts van Unicef nieuwe kinderrechten verzinnen. Een van de leerlingen wenste ‘een aardige buurman voor iedereen’.

Bij de workshop van HOPE XXL probeerden de kinderen nieuwe ideeën te bedenken om leeftijdgenoten overal ter wereld gelukkiger te maken. Hun ideeën worden verwerkt in een verklaring die HOPE XXL wil aanbieden aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

De kinderen deden in het Humanity House ook mee aan de ‘ervaringsreis’, waarin ze konden ervaren hoe het is om vluchteling te zijn.

School!Week 2015

De Kinderconferentie was de afsluiting van de School!Week 2015, de landelijke campagneweek van 16 tot en met 20 maart waarmee VOS/ABB en VOO de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs op de kaart zetten. Het was voor de vierde keer dat de School!Week en de afsluitende Kinderconferentie werden gehouden.

Openbare scholen in heel Nederland organiseerden in de School!Week allerlei activiteiten om te laten zien waar zij voor staan.

Foto’s van de Kinderconferentie staan op de facebookpagina van VOO.

Foto: Michiel Jongewaard/VOO

Deel dit bericht: