VOS/ABB en het Liliane Fonds organiseren in de School!Week 2017 de kinderconferentie ‘Welkom op mijn school!’. Deze unieke conferentie met kindercorrespondent Tako Rietveld (bekend van het Jeugdjournaal) op vrijdag 24 maart in Den Bosch is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 die in de leerlingenraad van hun school zitten (of een vertegenwoordiging als de school (nog) geen leerlingenraad heeft).

Tijdens de kinderconferentie worden de deelnemende kinderen uitgedaagd om mee te denken over het recht op onderwijs voor alle kinderen. De dag begint met een feestelijke opening. Vervolgens gaan de kinderen in kleine groepen actief aan de slag. Ze gaan onder andere met een filosoof in gesprek en ervaren hoe het is om een handicap te hebben.

School!Week

De kinderconferentie is in de School!Week, de jaarlijkse actieweek waarin het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs laat zien waar zij voor staan. Dit jaar is de School!Week van maandag 20 tot en met vrijdag 24 maart.

De kernwaarden van het openbaar onderwijs staan altijd centraal in de School!Week. Onderdeel van de kernwaarden is dat er goed onderwijs moet zijn voor álle kinderen.

Wanneer en waar?

De conferentie is op vrijdag 24 maart van 10.00 tot 15.30 bij het Liliane Fonds in Den Bosch. Deelname is gratis. Aanmelden kan via ikbenwelkom@vosabb.nl.

Download de uitnodiging

Deel dit bericht: