Het komende zomernummer van magazine Naar School van VOS/ABB zal voor een belangrijk deel in het teken staan van de beweging naar inclusiever onderwijs. Op 1 juni stond deze doorontwikkeling van passend onderwijs centraal op een drukbezochte landelijke conferentie in congrescentrum Spant! in Bussum.

Het was de tweede conferentie van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs. Dit platform is mede het initiatief van VOS/ABB en heeft tot doel een zo inclusief mogelijke leeromgeving te creëren. Dit betekent dat álle kinderen in principe samen naar school gaan, dus ook leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en ontwikkelingsachterstanden of met gedrags- en emotionele problemen en/of specifieke leermoeilijkheden.

Dit is in Nederland nog geen vanzelfsprekendheid. Nog relatief veel leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften gaan namelijk niet samen met hun leeftijdgenoten uit de buurt naar school, maar krijgen onderwijs in speciale scholen. De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft deze situatie niet structureel veranderd. De verwijzing van leerlingen naar het speciaal (basis)onderwijs is de afgelopen jaren zelfs weer toegenomen.

Inspirerend programma

De conferentie werd geopend door directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB en zijn collega Berend Kamphuis van Verus, de profielorganisatie voor christelijke onderwijs. Zij benadrukten het pedagogische en maatschappelijke belang van een zo inclusief mogelijke leeromgeving.

Er volgde een panelgesprek onder leiding van Dolf van Veen, hoofd van het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ). In het panel zaten onder anderen voorzitter Jacobine Geel van het College voor de Rechten van de Mens, burgemeester Otwin van Dijk van de gemeente Oude IJsselstreek en directeur Jetta Spaanenburg van Samenwerkingsverband Utrecht PO.

Praktijkvoorbeelden

Tijdens het tweede deel van de conferentie waren er tientallen deelsessies. Die waren gericht op praktijkvoorbeelden uit met name het primair en voortgezet onderwijs. Adviseur Eline Bakker van VOS/ABB en haar collega Erik Renkema van Verus gingen bijvoorbeeld in op het belang van burgerschapsvorming om de beweging naar inclusiever onderwijs verder vorm te geven. Maar er waren ook sessies over bestuurlijke aspecten, het samenspel tussen scholen en gemeenten en de rol van architectuur in relatie tot inclusiever onderwijs.

Namens VOS/ABB woonde journalist Sanne van der Most de conferentie bij om daarover een uitgebreid verhaal te maken in het zomernummer van magazine Naar School, dat in de week van 20 juni verschijnt.

Deel dit bericht: