Gemiddeld genomen ervaren Nederlandse kinderen een steeds hogere kwaliteit van leven. Maar er zijn ook factoren die het levensgeluk van kinderen negatief kunnen beïnvloeden, zoals stress op school. Dat blijkt uit het rapport Als je het ons vraagt – Thuis in 2020 van de Kinderombudsman.

Nederlandse kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar geven dit jaar gemiddeld een 7,8 aan hun leven. Dat is een half punt hoger dan in 2016 en één tiende punt hoger dan in 2018. De Kinderombudsman signaleert echter ook grote verschillen in gelukservaring. Kinderen die zonder problemen opgroeien, geven hun leven gemiddeld een 8,3. Als er een probleem in de thuissituatie is, daalt dat gemiddelde naar 7,2. Kinderen die niet thuis wonen, geven hun leven gemiddeld een 6,4.

Deze verschillen duiden volgens de Kinderombudsman op kansenongelijkheid. ‘Een lagere kwaliteit van leven, biedt kinderen minder kansen voor de toekomst dan een hoge kwaliteit van leven.’

Schoolstress

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat angst, onzekerheid en stress het leven van kinderen negatief kunnen beïnvloeden. ‘Dit beeld zagen we voor het eerst in de in 2016 (…). Ook toen kwam naar voren dat schoolstress en de druk te presteren onder kinderen een groot issue was.’

Kinderen kunnen ook stress ervaren doordat ze hoge eisen aan zichzelf stellen. ‘Er lijkt (…) sprake te zijn van een bredere prestatiecultuur dan alleen op het gebied van scholing en onderwijs. Dit kan (…) een risico vormen voor de mentale gezondheid en stabiliteit van kinderen’, zo staat in het rapport.

Coronacrisis

Hoewel de coronamaatregelen het leven van kinderen op punten stilzet of bemoeilijkt, kunnen zij er -meestal met hun ouders- soms zelfs een positieve draai aan geven. Maar dat geldt volgens de Kinderombudsman niet voor de meeste kinderen die thuis met problemen opgroeien of die niet thuis wonen.

‘Coronamaatregelen hebben voor kwetsbare kinderen veel impact. Zo worden de kinderen die in een instelling wonen, geconfronteerd met maatregelen die voor iedereen gelden, maar die voor hen extra pijnlijk zijn. Dat je je moeder niet mag knuffelen -ook als je haar 6 weken niet gezien hebt- omdat bezoek achter plexiglas plaatsvindt. Of omdat je tijdens de lockdown helemaal geen bezoek mag ontvangen’, zo staat in het rapport.

Lees meer…

Deel dit bericht: