De Inspectie van het Onderwijs begint een themaonderzoek naar inclusiever onderwijs. Daarvoor zoekt de inspectie scholen voor basis- en voortgezet onderwijs die samenwerken met het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Wetenschappelijk medewerker Eveline de Zeeuw van de inspectie is projectleider van het onderzoek: ‘Er bestaan allerlei mooie samenwerkingen tussen het regulier en het (voortgezet) speciaal onderwijs om leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte naar dezelfde school te kunnen laten gaan. Om meer te weten te komen over hoe die initiatieven eruitzien en wat de ervaringen zijn van scholen, zijn we op zoek naar basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs die al samenwerken met het (voortgezet) speciaal onderwijs.’

Scholen die aan dit onderzoek willen meedoen, kunnen zich online aanmelden bij de inspectie.

Deel dit bericht: