Veruit de meeste ouders willen in het primair en voortgezet onderwijs een maximum aan het aantal leerlingen per klas. Ook willen ze gratis opvang en gratis bijles op school. Dat melden Ouders & Onderwijs en Voor Werkende Ouders op basis van hun kieswijzer.

Een ander punt dat uit deze kieswijzer naar voren komt, is dat een overgrote meerderheid van de ouders (84%) het niet vindt kunnen dat er nog steeds scholen zijn die leerlingen weigeren vanwege geloofs- of persoonlijke overtuigingen. Verder ziet 79% van de ouders voordelen in het aanbieden van een maatwerkdiploma met vakken op verschillende niveaus.

De helft van de ouders geeft aan een soort strippenkaart te willen voor vrije dagen buiten de schoolvakanties. Zes op de tien willen een ministerie voor Jeugd en Gezinszaken, dat zich richt op onderwijs, jeugd en zorg.

Lees meer…

Deel dit bericht: