Een klacht over een school wordt na tussenkomst van het schoolbestuur vaak ingetrokken. Dat meldt de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

In het jaarverslag van de LKC staat dat er in 2015 meer klachten zijn ingetrokken dan in voorgaande jaren. Dit komt doordat de commissie bij binnenkomst van de klacht eerst onderzoekt hoe die is behandeld.

‘In veel gevallen blijkt dat het schoolbestuur nog niet betrokken is geweest bij de behandeling van de klacht. De ervaring leert dat tussenkomst van het schoolbestuur vaak tot een oplossing leidt’, aldus de LKC.

Klacht na goed overleg ingetrokken

In meer dan 100 gevallen heeft de LKC in 2015 na goed overleg met klager en schoolbestuur aan het bestuur gevraagd om na te gaan of het de klacht kon oplossen. In verreweg de meeste gevallen heeft dit geleid tot intrekking van de klacht.

De LKC bracht in 2015 in 65 klachten een inhoudelijk advies uit. In de meest gevallen ging het om een klacht in het primair onderwijs.

Klacht vaak over communicatie of begeleiding

De meeste adviezen gaan over communicatie of over de begeleiding van een leerling. Veel adviezen gaan ook over pesten of over zaken die te maken hebben met de organisatie van de school, bijvoorbeeld over bevordering of over het schooladvies.

Alle scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden die bij de LKC zijn aangesloten, krijgen het jaarverslag toegestuurd. U kunt de digitale versie van het LKC-jaarverslag downloaden.

Deel dit bericht: