De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) bestaat 25 jaar. De LKC werd in 1998 opgericht door VOS/ABB.

De oprichting van de LKC door VOS/ABB hield verband met de inwerkingtreding van de Kwaliteitswet in het onderwijs. Deze wet bepaalde dat elke school aangesloten moest zijn bij een onafhankelijke klachtencommissie.

De jaarrekening van VOS/ABB liet in 1998 een tekort zien van 237.000 gulden, omdat besloten was om in het oprichtingsjaar geen bijdrage voor aansluiting bij de LKC te vragen. Dit negatieve resultaat werd door VOS/ABB afgedekt. De LKC zat destijds in het kantoor van VOS/ABB, toen nog aan de Polanerbaan in Woerden.

De LKC wordt tegenwoordig in stand gehouden en administratief en juridisch ondersteund door de Stichting Onderwijsgeschillen en is gevestigd aan het Zwarte Woud in Utrecht-Lunetten.

Dat de LKC in een behoefte voorziet, blijkt uit het groeiend aantal zaken dat bij de commissie wordt ingediend. Was er in het oprichtingsjaar 1998 sprake van enkele tientallen klachten, in 2022 kwam dat aantal na een dip in de coronaperiode uit op 387. Daarvan werden er 138 ingetrokken en 101 in dat jaar afgehandeld.

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de LKC was er op 11 oktober in Utrecht een symposium. Daar sprak onder anderen directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB. Hij ging in op de rol van VOS/ABB bij de oprichting LKC en besprak ontwikkelingen die zich in de afgelopen 25 jaar hebben voorgedaan.

Lees meer…

Deel dit bericht: