Er zijn in 2016 ongeveer net zoveel klachten over het onderwijs ingediend als in het jaar daarvoor. Wel is het zo dat de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) meer adviezen uitbracht, zo staat in het jaarverslag van de LKC.

Het aantal adviezen dat de LKC uitbracht, steeg van 65 in 2015 naar 79 in 2016. ‘Niet alle ingediende klachten leidden tot een advies van de LKC. In veel gevallen werd een klacht na tussenkomst van de LKC ingetrokken omdat het schoolbestuur de klacht alsnog zelf kon oplossen. Zeven klachten werden ingetrokken na mediation’, aldus de LKC.

De adviezen van de LKC hadden betrekking op pedagogische en didactische begeleiding, veiligheid, optreden tegen leerling/ouders en de schoolorganisatie.

Lees meer…

Deel dit bericht: