Theoloog Piet de Vries heeft het bij het verkeerde eind door te stellen dat openbare scholen een onveilige plaats zijn voor wat hij ‘klassieke christenen’ noemt. Juist in de openbare school is iedereen welkom!

De Vries is docent Bijbelse theologie en hermeneutiek aan het Hersteld Hervormd Seminarie dat verbonden is aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn uitgangspunt is het absolute gezag van de Bijbel en de overtuiging dat Jezus Christus de enige weg is voor behoud, zo meldt De Vries op zijn eigen website.

Hij reageert in de Volkskrant op de ophef rond de identiteitsverklaringen van reformatorische scholen. In die verklaringen wordt homoseksualiteit afgewezen. Ouders moeten dergelijke verklaringen ondertekenen om voor hun kind toegang te krijgen tot een reformatorische school.

Artikel 23 vrijheid van onderwijs

Onderwijsminister Arie Slob zei in het debat in de Tweede Kamer over burgerschapsonderwijs dat artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs dergelijke identiteitsverklaringen rechtvaardigt. Dit leidde tot veel kritiek vanuit de Kamer, omdat alle scholen de taak hebben om leerlingen een veilige leeromgeving te bieden, ongeacht in dit geval hun seksuele geaardheid.

Een dag later kwam de ChristenUnie-minister onder druk van met name VVD- en D66-collega’s terug op de uitspraken die hij in de Tweede Kamer had gedaan. Hij zei dat identiteitsverklaringen die homoseksualiteit afwijzen te ver gaan. Desnoods moet de wet worden aangepast om dergelijke verklaringen te verbieden, vindt Slob nu.

Vrijheden waarborgen

In de discussie over deze kwestie merkt theoloog De Vries nu in de Volkskrant op dat de pleitbezorgers van afschaffing van artikel 23  miskennen ‘dat het openbaar onderwijs voor klassiek christenen een onveilige omgeving is’. Met deze opmerking laat hij zien dat hij geen goed beeld heeft van de identiteit van het openbaar onderwijs, waaraan de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting ten grondslag liggen.

In de openbare school is juist elke leerling (en elk personeelslid) met zijn of haar verhaal welkom, niet ongeacht maar hoogachtend zijn of haar achtergrond. Dit geldt uiteraard ook voor iedereen die behoort tot wat De Vries ‘klassieke christenen’ noemt.

Deel dit bericht: