Een pabo’er met diploma die een vakantiebaantje heeft gehad, kan gewoon in aanmerking komen voor de subsidieregeling voor jonge leerkrachten. Dat antwoordt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede namens staatssecretaris Sander Dekker van OCW op vragen van de Tweede Kamerleden Paul van Meenen en Steven van Weyenberg van D66.

Het gaat hier om de subsidieregeling Jong en Oud uit het sectorplan primair onderwijs. Een van de voorwaarden voor de werkgever om in aanmerking te komen voor een loonkostensubsidie is dat de persoon die in dienst wordt genomen in de voorafgaande zes maanden geen reguliere betrekking heeft gehad. Het gaat dan om een betaalde betrekking voor de duur van meer dan een maand op grond van een arbeidsovereenkomst of aanstelling in openbare dienst voor gemiddeld minstens 20 uur per week.

‘Als de betrokken jongere een baan heeft gehad korter dan een maand en minder dan 20 uur per week heeft gewerkt, kan hij of zij wel in aanmerking komen. Ook kan een jongere die bijvoorbeeld vier maanden gewerkt heeft met een arbeidsovereenkomst of aanstelling van 15 uur wel tot de doelgroep behoren. Kleine banen en stages vallen niet onder de hier gehanteerde definitie van reguliere betaalde arbeid. Ook pas afgestudeerden van de pabo die nog niet gewerkt hebben, vallen onder de doelgroep’, aldus Asscher.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: