De Onderwijsraad adviseert staatssecretaris Sander Dekker van OCW om af te zien van de invoering van een kleinescholentoeslag in het voortgezet onderwijs.

De Onderwijsraad wijst erop dat vanwege de voorgestelde vaste voet per vestiging een school met minder leerlingen al een hoger bedrag per leerling ontvangt. ‘Een aanvullende toeslag voor kleine scholen zou de verschillen in bekostiging per leerling nog verder doen toenemen’, zo staat in het advies.

Daarnaast zou een kleinescholentoeslag volgens de Onderwijsraad ook gelden in regio’s waar het open houden van kleine scholen niet nodig is om een dekkend aanbod van voortgezet onderwijs overeind te houden.

Tot slot zou een kleinescholentoeslag in het voortgezet onderwijs ook de drijfveer om samenwerking te zoeken wegnemen, zo merkt de Onderwijsraad op.

Lees het advies