De loondoorbetalingstermijn voor zieke werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, wordt verkort tot zes weken.

Nu betalen werkgevers nog tot maximaal dertien weken het loon door van zieke werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Dit blijft zo voor werknemers die vóór 1 juli 2023 ziek zijn, maar voor werknemers die ziek worden op of na 1 juli 2023 geldt een loondoorbetalingsverplichting van zes weken.

Gedurende die zes weken hebben de werkgever en werknemer re-integratieverplichtingen. Ook geldt voor deze periode het opzegverbod. Als een werknemer is hersteld en binnen vier weken na de hersteldatum weer ziek wordt, dan telt dit is als één ziekteperiode.

De verkorting van de loondoorbetalingstermijn voor zieke werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, vloeit voort uit het door zowel de Tweede als Eerste Kamer goedgekeurde wetsvoorstel Verzamelwet SZW.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: