Als een schoolbestuur een zzp’er doorbetaalt zonder dat die werkzaamheden verricht, kan er sprake zijn van onrechtmatige besteding van de bekostiging. Daarvoor waarschuwen de Onderwijsjuristen van VOS/ABB in de geactualiseerde lijst met antwoorden op veelgestelde vragen in verband met de coronacrisis.

Als er een tussentijdse opzegmogelijkheid in de opdrachtovereenkomst van een zzp’er is opgenomen, kan die overeenkomst afhankelijk van overige contractuele afspraken tussentijds worden opgezegd. Als er geen tussentijdse opzegmogelijkheid is, zal de duur van opdrachtovereenkomst moeten worden uitgediend.

Vaak staat in een opdrachtovereenkomst dat de zzp’er worden betaald voor verrichte werkzaamheden. Als die werkzaamheden in de coronacrisis niet kunnen worden verricht, hoeft de opdrachtgever geen vergoeding te betalen. Besluit het schoolbestuur de vergoeding toch door te betalen, dan kan er sprake zijn van onrechtmatige besteding van de bekostiging. Het is namelijk niet toegestaan vergoedingen te betalen aan derden waar geen tegenprestatie tegenover staat. Uiteraard staat het partijen vrij om te bezien of de zzp’er andere werkzaamheden kan verrichten.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u alle Q&A’s downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: