Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u 20 procent korting krijgen op de KiVa-monitor. Deze monitor meet de wettelijk verplichte onderdelen van sociale veiligheid in basisscholen.

Door van dit instrument gebruik te maken, voldoen uw scholen aan hun wettelijke plicht de sociale veiligheid onder leerlingen te monitoren. De KiVa-monitor is goedgekeurd door de Inspectie van het Onderwijs.

Wat biedt KiVa-monitor?

  • Leerkrachten krijgen een groepsrapport van hun klas/groep, inclusief sociogrammen. Ook levert KiVa op schoolniveau een rapport aan.
  • De monitor bestaat uit twee vragenlijsten: één voor de onderbouw (groepen 1 tot en met 4) en één voor de bovenbouw (groepen 5 tot en met 8).
  • Met toestemming van de school kan KiVa de geanonimiseerde data uit de monitor aanleveren bij de Inspectie van het Onderwijs.

Korting

VOS/ABB-leden krijgen 20 procent korting. U betaalt voor de KiVa-monitor 40 euro per groep (de normale prijs is 50 euro per groep). De grootte van de groep maakt voor de prijs niet uit.

Als u gebruik wilt maken van de KiVa-monitor en de korting voor VOS/ABB-leden, kunt u contact opnemen KiVa: 050-3636265, info@kivaschool.nl.

Vermeld dat uw school bij VOS/ABB is aangesloten!

Deel dit bericht: