Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs krijgen minder geld. Het gaat om een generieke korting van € 31,5 miljoen, meldt onderwijsminister Mariëlle Paul.

De generieke korting houdt verband met de afbouw van bovenmatige reserves van samenwerkingsverbanden. Die afbouw verloopt volgens de minister onvoldoende. Daarom komt zij nu met een korting van € 31,5 miljoen. Het is een generieke korting, zo meldt de minister, omdat er nog geen rechtsgrond is om specifieke kortingen per samenwerkingsverband toe te passen.

Compensatie

Een generieke korting betekent dat alle samenwerkingsverbanden worden gekort, ook als er geen of een gering bovenmatig eigen vermogen is. De korting wordt toegepast door het bedrag per leerling voor zware ondersteuning te verlagen. Wel is het zo dat samenwerkingsverbanden zonder bovenmatig eigen vermogen volledig voor de korting worden gecompenseerd. Samenwerkingsverbanden die door de korting onder de signaleringswaarde van het bovenmatige eigen vermogen komen, worden gecompenseerd tot maximaal deze signaleringswaarde.

Dit zal volgens minister Paul resulteren in een korting van netto € 19,9 miljoen. Zij heeft besloten dat dit geld zal worden besteed aan residentieel onderwijs voor kinderen van 12 tot 18 jaar die tijdelijk in een gesloten of open jeugdhulpaccommodatie verblijven (€ 15,5 miljoen), expertise- en garantiebekostiging in het (voortgezet) speciaal onderwijs (€ 1,9 miljoen) en een verhoging van de subsidie voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs (€ 2,5 miljoen).

Lees meer…

Deel dit bericht: