‘Inclusief onderwijs is zonder extreme kosten wel in te voeren in bestaande gebouwen.’ Dat zegt directeur-bestuurder Dries Koster van de openbare RSG Wolfsbos in Hoogeveen in magazine 360° van onze huisvestingspartner HEVO.

HEVO vroeg onder anderen aan Koster een reactie op de stelling dat het aanpassen van de huidige schoolgebouwen aan inclusief onderwijs ‘veel te duur’ is. De directeur-bestuurder uit Hoogeveen is het dus niet eens met die stelling. ‘Ik zie geen grote problemen. Buiten een lift gaat het vaak om aanpassingen die niet erg veel hoeven te kosten. En ik heb in mijn reguliere school al kleine ruimten voor praktijkonderwijs en de internationale schakelklas. We hebben ook al spreekkamers en time-out-ruimten’, aldus Koster.

Erik Schraven, directeur Onderwijs TOS ZuidNederland bij Koninklijke Kentalis, geeft in magazine 360°aan ‘niet pessimistisch’ te zijn. ‘We hebben nog twaalf jaar op weg naar inclusief onderwijs in 2035. En er wordt al volop nagedacht over het inclusieve schoolgebouw van de toekomst. Ik geloof ook niet dat het te duur is. Schoolgebouwen moeten altijd worden aangepast omdat ze niet meer aan bepaalde criteria voldoen.’

Het verhaal van HEVO over inclusief onderwijs staat op de pagina’s 20 t/m 24 van magazine 360°.

Deel dit bericht: