De ministerraad is akkoord met het wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het betaald kraamverlof voor partners te verlengen van twee naar vijf dagen. Naar verwachting zal het langere verlof op 1 januari 2019 een feit zijn.

Nu hebben partners recht op twee dagen betaald kraamverlof en aansluitend drie dagen ouderschapsverlof. Dat ouderschapsverlof is veelal onbetaald, waardoor er minder vaak gebruik van wordt gemaakt.

Langer kraamverlof beter voor kind

Uitbreiding van het betaald kraamverlof biedt volgens Asscher een basis om te wennen aan de aanwezigheid van het kind, de nieuwe gezinssamenstelling en de zorgtaken die daarbij horen. Onderzoek toont aan dat partners die direct na de geboorte van hun kind verlof nemen, over het algemeen later meer betrokken zijn bij de opvoeding.

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State. Zodra het is ingediend bij de Tweede Kamer, wordt de tekst ervan openbaar.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: