De verschillende belangenorganisaties voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs zouden hun krachten moeten bundelen. Dat is volgens directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB van belang om in de toekomst een nieuwe onderwijsvrijheid te realiseren die past bij de huidige pluriforme samenleving.

Van der Veen heeft een visiestuk opgesteld, dat kan dienen als inspiratiebron voor een discussie over de vraag of het huidige duale bestel van openbaar en bijzonder onderwijs nog wel houdbaar is. De discussie die hij wil voeren, gaat onder andere over artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs.

De directeur van VOS/ABB wijst erop dat samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het concept ‘School!’ is opgesteld. Dit concept stijgt als het ware boven de denominaties uit. Het concept ‘School!’ gaat ervan uit dat er in de toekomst geen openbare, protestants-christelijke, rooms-katholieke en ga zo maar door scholen zijn, maar ‘scholen’. Die zullen op basis van de maatschappelijke diversiteit aandacht hebben voor godsdienst en levensbeschouwing, met gelijkwaardigheid als uitgangspunt.

Om dit ideaal, dat Van der Veen ziet in een nieuwe onderwijsvrijheid, te realiseren, is het volgens hem van groot belang dat de huidige belangenorganisaties voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs de handen ineenslaan. Het wil een nauwe samenwerking tussen VOS/ABB, VOO en het platform CBOO.

Lees het visiestuk

Deel dit bericht: