Het februarinummer van magazine School!, dat op 12 februari verschijnt, bevat als extra een special over de komende actie School!Week. Tien pagina’s inspiratie! Daarnaast in dit extra dikke nummer veel reportages over actuele onderwerpen.

Zo vindt u onder meer artikelen in over de vernieuwde eindtoets, aanpassing van schooltijden in een vo-school in Hardenberg en het succes van homovoorlichting op de basisschool.

‘Niet minder, maar meer toetsen’

De redactie peilde de meningen over de vernieuwde eindtoets, zowel in als buiten het onderwijsveld. ‘Cijfers zijn niet zaligmakend’, daar is iedereen het wel over eens. Maar opmerkelijk genoeg pleit prof. Herman van de Werfhorst, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, juist voor meer toetsen in plaats van minder. Hij is bang dat door het wegvallen van de informatie uit de eindtoets bij het opstellen van het schooladvies toch weer meer sociale ongelijkheid zal ontstaan. Maar in het onderwijs is men daar niet zo bang voor.

Magazine School! sprak ook met een andere professor: Pieter Huisman, die sinds 1 januari in de Onderwijsraad zit. Huisman geeft zijn mening over artikel 23 en algemene acceptatieplicht. Dat laatste hoeft er voor hem niet te komen.

Het feest van het openbaar onderwijs

Midden in het blad treft u 10 pagina’s over de School!Week, de campagne voor het openbaar onderwijs die dit jaar van 16 tot en met 20 maart wordt gevoerd. Het is inmiddels al traditie aan het  worden dat het openbaar onderwijs feestviert in week 12. Dit jaar staan de kinderrechten centraal, en de special reikt tal van ideeën aan om met thema aan de slag te gaan en zo uit te stralen waar het openbaar onderwijs voor staat. Dit thema past perfect bij de kernwaarden van de openbare school.

Andere onderwerpen in het februarinummer:

  • Het bioritme van tieners: beter leren door later te beginnen. Openbare scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Hardenberg doet het al.
  • De digitale plusklas. Een mooie manier om hoogbegaafde leerlingen van kleine schooltjes passende, uitdagende opdrachten te geven.
  • OBS De Aremberg in Zwartsluis over een nieuwe aanpak van burgerschap: ‘Hallo wereld’.
  • Jeelo: een leeromgeving voor kleine scholen
  • Ervaringen met homovoorlichting op de basisschool
  • Wat moet je doen bij een aardbeving? In Groningen worden basisscholieren erop voorbereid.
  • Antipestmethode wetenschappelijk onderzocht: dit werkt!
  • Medezeggenschap in Oost-Groningen op de schop
  • Op excursie naar Micropia

Het februarinummer valt op 12 februari op de mat bij de leden van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (schoolbesturen en alle daarbij aangesloten scholen).

Abonnement?

Magazine School! is het blad van, voor en over het openbaar onderwijs in Nederland. Het blad verschijnt zeven keer per jaar. Het is een gezamenlijk uitgave van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Het blad wordt gratis verspreid onder de leden van VOS/ABB en VOO. Niet-leden betalen voor een abonnement 29,50 euro per jaar. U kunt zich voor en abonnement aanmelden via welkom@vosabb.nl.

Hebt u een idee voor de redactie? Mail naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met Ray Aronds van bureau Recent: ray@recent.nl.

Deel dit bericht: