Krimpend Groningen hekelt traagheid en conservatisme

‘Als wij op landelijke regelgeving moeten wachten, hadden we al meerdere van onze scholen kunnen sluiten.’ Dat is de reactie van bestuurder Johan Heddema van de protestants-christelijke stichting Penta Primair op het recente advies van de Onderwijsraad dat samenwerkingsscholen een grondwettelijke uitzondering zouden moeten blijven.

Penta Primair heeft in totaal 22 scholen in het Groningse Westerkwartier en het aangrenzende Drentse Noordenveld. Het protestants-christelijke schoolbestuur werkt samen met het openbare schoolbestuur Westerwijs, dat 17 scholen heeft in de regio ten westen van de stad Groningen.

De twee besturen willen graag fuseren. Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft daar in december 2014 aandacht aan besteed met het artikel Samenwerking op basis van diversiteit.

Volwaardig onderwijsaanbod
In het Dagblad van het Noorden is Heddema kritisch over het advies van de Onderwijsraad, waarin staat dat samenwerkingsscholen, waarin openbaar en bijzonder onderwijs samengaan, een grondwettelijke uitzondering moeten blijven. Heddema benadrukt dat ouders in dorpen graag willen dat twee kleine basisscholen fuseren tot een samenwerkingsschool om zo een volwaardig onderwijsaanbod te behouden.

In het onderling uitruilen van basisscholen – het ene dorp een openbare, het andere een bijzondere school -, zoals de Onderwijsraad adviseert, ziet hij niets. ‘Er is echt geen enkele ouder die dat wil’, aldus Heddema in het Dagblad van het Noorden.

Mijlenver
VOS/ABB en VOO concluderen op basis van het conservatieve advies van de Onderwijsraad, dat deze Haagse raad mijlenver afstaat van de realiteit in krimpgebieden. Lees het commentaar van de directeuren Ritske van der Veen van VOS/ABB en Rein van Dijk van VOO.