Financieel expert Ron van der Raaij en bekostigingsspecialist Ronald Bloemers van VOS/ABB hebben een kritische analyse gemaakt van de onderwijsbegroting 2016. Leden van VOS/ABB kunnen deze analyse downloaden.

Van der Raaij en Bloemers constateren dat de vluchtelingenproblematiek de grote afwezige factor is in de algehele begroting. Hoewel die problematiek wel in de Troonrede werd genoemd, ontbreken in de begroting de extra kosten die gemoeid zijn met de opvang van het toenemende aantal vluchtelingen en het onderwijs aan hun kinderen.

Inmiddels heeft de Tweede Kamer tijdens de algemene politieke beschouwingen een motie aangenomen, waarin fractieleider Jesse Klaver van GroenLinks aandringt op adequaat onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Dit zal betekenen dat er extra geld voor moet worden uitgetrokken. Mogelijk moet dat via een kasschuif naar voren worden gehaald vanuit latere jaren.

In hun analyse gaan Van der Raaij en Bloemers ook in op onder andere de gevolgen van demografische krimp op het primair en voortgezet onderwijs, de korting op de gewichtenregeling en het onderwijsachterstandenbeleid en de prestatieboxmiddelen.

Wat het onderwijsachterstandenbeleid (oab) betreft, pleiten Van der Raaij en Bloemers voor het instellen van een denktank die nog dit jaar met een algeheel toepasbare oplossing moet komen voor de problemen die met het oab worden ervaren.

Download analyse (alleen voor leden!)

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

 

Deel dit bericht: